NADATIO SAMARITANUS - SDRUŽENÍ SAMARITÁN o.s.

sdružení zdravotní a sociální pomoci


 

Šilarova 2

628 00 Brmo

Tel./fax 544216707

E-mail: info@samaritanus.cz

IČO sdružení: 44990286

č.ú.: 158641975/0300

 
    MOTTO: Úroveň péče ve zdravotní a sociální oblasti je vizitkou celé naší společnosti.

 
 
 Služby poskytované
 do konce roku 2007:
   Aktualizováno:

   18. června 200815. let výročí - oslava

Infoposel.cz - Informační systém pro zdravotně postižené

Charitativní obcanské sdružení zdravotne postižených

   

Prohlášení k ukončení poskytování služeb (PDF)NADATIO SAMARITANUS – pod tímto latinským názvem pracuje sdružení Samaritán, nestátní, neprofitní, nezávislá organizace tvořená dobrovolnými aktivisty i profesionálními pracovníky, kteří se sdružili k uskutečňování humanitárních programů pro zdravotně postižené, staré a sociálně slabé občany.

NADATIO SAMARITANUS - bylo založeno v roce 1991. Od založení nepřetržitě pomáhá potřebným lidem.

NADATIO SAMARITANUS – nechce nahrazovat instituce, které mají zdravotní a sociální otázky na starosti, ale doplňovat služby při nedostatcích v této péči a usilovat o náhradu, zlepšení a pomoc.

Poslání a činnost

1) Posláním sdružení je přispívat k zabezpečení sociálních služeb jednotlivým skupinám obyvatel, dále zdravotní péče, kulturní činnost a vzdělávání, především starým lidem, zdravotně postiženým dětem i dospělým.

2) Posláním sdružení je také pomáhat zdravotně postiženým v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením různých možností pro jejich pracovní a sociální rehabilitaci.

3) K naplnění tohoto poslání sdružení spolupracuje s českými a mezinárodními organizacemi i jednotlivci.

4) Sdružení napomáhá svojí činností k zajištění potřeb ve všech oblastech, které nebude stačit zajistit stát a obce, ve spolupráci se státní správou a samosprávou. Sdružení napomáhá k důstojnému a plnohodnotnému životu zdravotně postiženým občanům.

Toto poslání je naplňováno poskytováním služeb:

a) zdravotní a pečovatelská služba v terénu
b) denní a týdenní a celoroční pobyt ve stacionářích
  - Šilarova 2, 628 00 Brno
  - Libušina tř. 13, 623 00 Brno
  - Petrovice 44, 679 02 okr. Blansko
c) převoz imobilních občanů
d) kuchyně a jídelna - vaření, vydávání a rozvoz obědů v Brně
f) Infoposel - informační systém pro zdravotně postižené: www. infoposel.cz
g) poradenská činnost v psychologické, sociální a zdravotní oblasti
h) zapůjčování kompenzačních pomůcek
i) rekondiční pobyty, reh. cvičení a plavání zdrav. postižených klientů
j) zájmová činnost - kulturní akce, zájezdy, výstavy

Prioritou péče je individuální přístup ke klientům, poznání klienta v jeho jedinečnosti a následná podpora jeho celistvého rozvoje.

SDRUŽENÍ ZASTUPUJÍ statutární zástupci :

Bc. Jiřina Gricová
předsedkyně
Bc. Slavomír Valoušek
místopředseda
Bc. Jiřina Gricová Bc. Slavomír Valoušek


Poděkování sponzorovi těchto stránek : 

Poděkování hlavním sponzorům a spolupracujícím organizacím: 

Bezplast - výrobce pozinkovaných kabelových roštů

Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo školství ČR
Konto Bariery Praha
Výbor dobré vůle Praha
Nadace ROS - pomoc z fondu Phare
Zastupitelstvo MČ Brno - Líšeň
Zastupitelstvo MČ Brno - Vinohrady
Zastupitelstvo MČ Brno - Kohoutovice
BANNO Brno
Česká rada humanitárních organizací ČR Praha
Národní rada zdravotně postižených Praha
Asociace domácí péče ČR Praha
Pečovatelská služba m. Brna a obvodní lékaři
Sdružení zdravotně postižených ZO IV/3 Líšeň
Sdružení zdravotně postižených Brno
ICN Praha, Život 90 - Praha, FOKUS Praha
Nadace místa v srdci Praha
Dům dětí a mládeže Ždánice - Haluzická hájenka
firmy a organizace - dary a sponzorství

Další poděkování : 

Všem pracovníkům, kteří zajišťují péči o klienty Samaritána. 

Zvláštní poděkování dobrovolníkům kteří nezištně pomáhali Samaritánu :

František Šmíd a Zdeňka Šmídová, Brno
Ing. Auermullerová - architektka, Brno
Ing. Zdeňěk Kaplan, Brno
Ing. Ivan Materna, Brno
Miloš Gryc - masher pro canisterapii, Moravany u Brna
Bohunka Rusevová, Brno
Marie Šafránková, Brno
Zdeňka Rotreklová, Brno
Zdeňěk Polák, Adamov
MUDr. DavidTomášek z plastické chirurgie z Prahy
MUDr. David Štěpán z plastické chirurgie z Brna
MUDr. Olga Rechtoříková a MUDr. Suchánek z Popáleninového centra v Brně
prim. MUDr. Květoslava Vrbová z Psych. léčebny Brno Černovice
MUDr. Lenka Vachková z Psych. léčebny Brno Černovice
Lenka Žižková

a dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na akcích pro děti a táborovém pobytu v Haluzické hájence

Aleš Michna
Mgr. Jana Kostelanská


stacionar Kohoutovice
foto - Pohled na stacionář v petrovicích